Overlijden van Br. Gerard Bonhof

In de vroege morgen van 14 juli heeft het de Heere behaagd om Br. Gerard Bonhof uit dit leven weg te nemen op de leeftijd van 81 jaar. De Heere gedenke zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en vertrooste hen in dit smartelijk verlies.  

De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.

Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen, die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen.  Ps 103 : 15-17

A.s. zaterdagmiddag zal er in de kerk gelegenheid zijn om de familie te condoleren van 15.30 uur tot 16.30 uur.

De begrafenis zal a.s maandag plaatsvinden om 11.00 uur.

Voorafgaand zal om 09.30 uur de rouwdienst gehouden worden in de Moriakerk.

Alles zo de Heere wil en wij leven.