BHV

In onze gemeente bestaat een BHV commissie. De commissie heeft ten doel: hulpverlenen bij calamiteiten o.a. tijdens de eredienst. Een aantal commissieleden probeert elke zondag zoveel als mogelijk op dezelfde plekken te zitten, neemt u hiervan alstublieft kennis. Deze plaatsen komen ook overeen met de locaties van de gele hesjes die in houders onder de banken zijn bevestigd.

Onderstaand treft u een stappenplan aan hoe te handelen in geval van een calamiteit:

  • Wanneer naast u iemand hulp nodig heeft, gaat u staan en wenkt de koster/BHV ‘er. 
  • De koster waarschuwt vervolgens iemand van de BHV commissie. 
  • De koster geeft aan welke gemeenteleden de bank moeten verlaten, indien nodig. Dit betreft de bank van het slachtoffer, en tevens de bank voor en achter het slachtoffer. Zij moeten een plaats naar voren (!) in de kerk zoeken.
  • De BHV belt zo nodig 112. 
  • De BHV haalt het slachtoffer op deskundige wijze uit de bank en vervoert het slachtoffer naar de hal. 
  • In geval van reanimatie kan de hulpverlening in de kerk plaatsvinden.
  • In geval van ernstige calamiteiten in de kerkzaal zal de dienst beëindigd moeten worden.
  • De koster en het hoofd BHV regelen dit in overleg met de predikant/ouderling van dienst. 
  • De koster brengt de predikant en kerkenraad en/of de familie op de hoogte.

Gemeenteleden dienen op hun plaatsen te blijven zitten om paniek te voorkomen. Eventuele aanwijzingen van de kosters en BHV/ hulpverleners dienen te worden opgevolgd. Voor de hoofdingang van de kerk is er ruimte gereserveerd voor de ambulance. We doen een dringende oproep deze ruimte vrij te houden. We zouden het op prijs stellen als een ieder kennis neemt van het stappenplan en we wensen en bidden dat we als gemeente behoed mogen worden voor ongelukken.
Tevens organiseert de BHV commissie in samenwerking met de kerkenraad op gezette tijden een ontruimingsoefening van het gehele kerkgebouw. Dit wordt vooraf gecommuniceerd met de gemeente.

Voor vragen, opmerkingen of nieuwe aanmeldingen aan of voor de BHV Commissie graag via het mailadres: bhv@gergememmeloord.nl en/of hjlambregtse@solcon.nl