Kinderbijbelclub

Elke woensdagmiddag, van september tot en met mei, is er club in de Sterrenbuurt in buurthuis ‘de Revelsant’, Pallasstraat 65a. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar zijn dan welkom. De club is van 14.00 uur tot 15.30 uur. In de schoolvakanties is er geen club.

We beginnen met gebed en zingen een aantal liederen. Vervolgens vertellen we uit de Bijbel en leren een Bijbeltekst aan. Daarna krijgen we drinken met iets lekkers en maken een werkje, spelen een spel of gaan even naar buiten.

Op deze manier willen we kinderen in alle eenvoud in aanraking brengen met Gods Woord. Zo leren ze Wie God is en hoe ze Hem kunnen leren kennen.Ook een keer mee kijken? Kom gerust eens een middag meedraaien.

Contact: kinderbijbelclub@gergememmeloord.nl