Projectkoor Deum Fidentes

Het koor streeft ernaar om 2 projecten per jaar te organiseren. In die periode repeteren we op de woensdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur, onder leiding van Jacob Schenk.

Iedereen in de leeftijd van 15 tot en met 45 jaar, die zangtalent heeft en van zingen houd kan zich hiervoor aanmelden. Na deze periode ben je geen lid meer, per project kan er aangemeld worden.

Voor meer info, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons via: info@deumfidentes.nl