Ora et Labora (vrouwenvereniging)

De vereniging is in 1958 opgericht en we zijn aangesloten bij de Vrouwenbond van de Gereformeerde Gemeenten (VBGG). Ook bezoeken we de regiodag en/of regioavonden en de jaarlijkse Bondsdag die door hen wordt georganiseerd.
We vergaderen elke 2 weken op donderdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur.

  • Als vrouwen van de gemeente ontmoeten we elkaar rond een geopende Bijbel.
  • Ook zijn we creatief bezig met als doel het organiseren van een verkoping t.b.v. kerk, zending en evangelisatie en andere goede doelen.
  • We bezoeken oudere gemeenteleden en leven mee d.m.v. een bezoekje of sturen een kaart.

Vrouwen (jongere en oudere) die belangstelling hebben zijn van harte welkom om onze verenigingsavond te bezoeken.

Bestuur:

1e Presidente Mevr. P.F. de Wolf- Simonse 0527-623348
2e Presidente Mevr. J.A. Verbruggen- Grisnich 0527-619079
Secretaresse Mw. F. van der Veen-Bonhof 0527-619629
Penningmeesteresse Mw. C. A. van t Hul- v d Veen 06-23707795
Algemeen Adjunct Mw. M. Wisse- van Dalfsen 0527-202553


Contact email: secr.oraetlabora@gergememmeloord.nl

Adressen en mailadressen staan vermeld in de ledenlijst.

1 van deze kleinen

Voorgelezen door Marjolein Bom

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Advent en Kerst

Vertelling

Lied

Nieuwjaar

Zie map