Ora et Labora (vrouwenvereniging)

De vereniging is in 1958 opgericht en we zijn aangesloten bij de Vrouwenbond van de Gereformeerde Gemeenten (VBGG). Ook bezoeken we de regiodag en/of regioavonden en de jaarlijkse Bondsdag die door hen wordt georganiseerd.
We vergaderen elke 2 weken op donderdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur.

  • Als vrouwen van de gemeente ontmoeten we elkaar rond een geopende Bijbel.
  • Ook zijn we creatief bezig met als doel het organiseren van een verkoping t.b.v. kerk, zending en evangelisatie en andere goede doelen.
  • We bezoeken oudere gemeenteleden en leven mee d.m.v. een bezoekje of sturen een kaart.

Vrouwen (jongere en oudere) die belangstelling hebben zijn van harte welkom om onze verenigingsavond te bezoeken.

Bestuur:

1e Presidente  Mevr. P.F. de Wolf- Simonse
2e Presidente  Mevr. J.A. Verbruggen- Grisnich
Secretaresse  Mevr. H.G. Verbruggen- Ebbers
Penningmeesteresse  Mevr. H.M. van der Knijff-Stroop
Algemeen adjunct  Mevr. F. van der Veen- Bonhof


Contact email: secr.oraetlabora@gergememmeloord.nl

Adressen en mailadressen staan vermeld in de ledenlijst.

1 van deze kleinen

Voorgelezen door Marjolein Bom

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Advent en Kerst

Vertelling

Lied

 

Nieuwjaar

Zie map