Onderzoekt de Schriften (+16)

Deze vereniging is bestemd voor jongeren van 16 jaar en ouder en komt elke twee weken op zaterdagavond van 19:45 uur tot 22:00 uur bij elkaar.

Activiteiten

  • het behandelen van een Bijbels, dan wel actueel maatschappelijk onderwerp.
  • het organiseren van activiteiten voor bijzondere (financiële) doelen, een jaarlijks JV weekend, sportieve activiteiten, activiteiten van de Jeugdbond etc.
  • bijdragen aan allerhande gemeenteactiviteiten.


Samenstelling bestuur seizoen 2018 - 2019

  • Trudy Dokter
  • Job Brouwer
  • Jan Deelen (voorzitter)
  • Ruben Deelen
  • Arnoud Simonse
  • Lineke Simonse
  • Albert van Vulpen (penningmeester)


Contact: plus16@gergememmeloord.nl