Jedid Jah (-12)

De -12-club komt ongeveer 1 keer per maand bij elkaar op vrijdagavond van 19:00 uur tot 20:30 uur. De club is bedoeld voor kinderen van de basisschool. Met elkaar hopen wij na te denken over een gedeelte uit de Bijbel. Ook is er tijd voor ontspanning. Wat die ontspanning inhoudt, verschilt per avond.

Belangrijke mededeling seizoen 2020 - 2021
Dag jongens en meisjes van groep 5,6,7 en 8 van de basisschool. De -12 vereniging kan voorlopig niet doorgaan. We vinden dat net als jullie erg jammer. We missen jullie! Ook dit seizoen zijn er weer Kompas werkboekjes voor de -10 en +10. Het thema van deze Kompas boekjes is: "de discipelen'. In de kerk liggen deze boekjes op de tafel bij de ingang. Je mag het boekje daar pakken en meenemen. Als je de opdrachten gemaakt hebt kun je het inleveren bij juf Simonse-Doorn.

De naam van onze club is 'Jedid-Jah'. Deze naam vinden wij ook in 2 Samuel 12 vers 25. Als Salomo groot genoeg is, stuurt David zijn zoon naar de profeet Nathan, zodat Salomo over de Heere kan leren. Jedid-Jah betekent 'beminde van de Heere' of 'lieveling van de Heere'.

In Ons Eigen Blad en onder het kopje 'nieuws' op deze site worden de clubavonden aangekondigd. Daar staat aangegeven waarover de avond gaat.

Het thema voor het seizoen 2020-2021 is: "de discipelen". In de tijd dat de Heere Jezus op aarde was had Hij twaalf discipelen. Deze discipelen waren zijn leerlingen. Wat kunnen wij van deze leerlingen leren? In elk Kompas werkboekje staat één discipel centraal.

Als verwerking maken we de boekjes die worden uitgegeven door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeente (JBGG): Kompas -10 en Kompas +10.

In de agenda zie je wanneer we club hebben!

Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8? Van harte welkom op de -12-club!

-10 +10
juf de Wolf-Simonse  juf Wassink-van der Wekken
juf van der Blonk-Moens  juf Hoogendoorn-Verhoeks
juf Simonse-Bos  meester Peters
meester Kaat  juf Simonse-Doorn
juf Wierda-de Waard  juf Simonse-Vollmüller