Heilig Avondmaal

De Heere Jezus heeft het Heilig Avondmaal ingesteld in de nacht waarin Hij is verraden. Tijdens het laatste Pascha heeft Hij bevolen dat Zijn kinderen tot versterking van het geloof van het gebroken brood zouden eten en van de drinkbeker drinken tot Zijn gedachtenis. Deze Avondmaalsviering vindt enkele malen per jaar plaats.

Voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avondmaal wordt er door de kerkenraad Censura Morum gehouden. Dit onderzoek geldt alleen voor de predikant en de ambtsdragers en gaat over hun leer en leven in verband met de trouw in de ambtsbediening.

Op de zondag die aan de bediening voorafgaat, wordt er in de morgen- of avonddienst een voorbereidingspreek gehouden tot zelfbeproeving. Deze zelfbeproeving geldt alle leden. Ook mag dit zelfonderzoek niet beperkt blijven tot de voorbereidingspreek. Hoewel het gehele leven één zelfbeproeving dient te zijn, neemt de week van voorbereiding hierbij toch wel een bijzondere plaats in. Tijdens de voorbereidingsdienst wordt het eerste gedeelte gelezen van het klassieke formulier voor het de bediening van het Heilig Avondmaal. Het eerste deel heeft betrekking op de zelfbeproeving. Tijdens de avondmaalsdienst wordt, voorafgaand aan de bediening, het tweede deel van het formulier gelezen. Wanneer het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend wordt, zal dat plaats vinden na de preek. Tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal wordt bij iedere tafel een kort Bijbelgedeelte gelezen en een psalm gezongen.

In de middagdienst van de avondmaalszondag vindt de nabetrachting op het Heilig Avondmaal plaats.

Het formulier dat wordt gelezen bij het Heilig Avondmaal vindt u hier.