Sacramenten

Wij kennen twee sacramenten. Namelijk:

  • het Heilig Avondmaal
  • de Heilige Doop.