Generale Synode Ger. Gem.

Wat is de "generale synode van de gereformeerde gemeenten"? Voor meer informatie klik hier.