Mannenzang

Ongeveer een jaar geleden ontstond het initiatief om een mannenzang te organiseren in ons kerkgebouw. Er bleek voldoende animo en deze zangavond werd (online) met veel belangstelling beluisterd.

Op vrijdag 20 augustus 2021 willen we de mannenzang graag een vervolg geven. Aangezien we niet precies weten hoeveel belangstelling ervoor is, willen we de deelnemers vragen zich aan te melden via de mail op mannenzang@gergememmeloord.nl. Momenteel gaan we uit van een maximaal aantal van 100 mannen. Mochten er teveel aanmeldingen zijn, zullen we hier keuzes in moeten maken. We hopen onze zangers graag te ontmoeten op de mannenzang van 20 augustus 2021. Aanvang 19:30 uur.

Namens het team Mannenzang Emmeloord.