Wie zijn wij?

“…en de zee was niet meer.” (Openbaring 21:1c)

Na de drooglegging van de Noordoostpolder zetten in september 1941 de eerste pioniers, waaronder ook leden van de Gereformeerde Gemeenten, voet op de polderbodem. Zij gingen zondags met de fiets naar Genemuiden of Kampen om de kerkdiensten te volgen. Het was 1948 toen in een barak in Marknesse de eerste preken werden gelezen.  Later gebeurde dat in een boerenschuur van één van de ouderlingen aan de rand van de polder. Op 31 mei 1951 werd er formeel een Gereformeerde Gemeente geïnstitueerd in Marknesse. Op 11 september 1952 werd het kerkgebouwtje in Marknesse in gebruik genomen, waarin tot op de dag van vandaag diensten worden belegd. De gemeente groeide uit tot 270 leden. Voor veel leden van de gemeente werd de afstand echter een probleem, omdat in die tijd nog niet iedereen over een auto beschikte. Het gevolg was dat op Tweede Paasdag van 1957 een aantal leden kerkdiensten ging beleggen in het meer centraal gelegen Emmeloord. Deze diensten vonden aanvankelijk plaats in een kleuterschool aan de Abelenlaan.

Op 2 april 1958 werd de Gereformeerde Gemeente van Emmeloord geïnstitueerd.  Ruim een jaar later werd op 18 september 1959 de eerste steen gelegd van een nieuw kerkgebouw aan de Meldestraat, dat de naam ‘Moriakerk’ meekreeg. In dit kerkgebouw groeide de gemeente verder uit, zodat ook hieraan een tweetal verbouwingen nodig waren. Toen een derde verbouwing noodzakelijk was, werd uiteindelijk na rijp beraad in mei 2005 besloten om een geheel nieuwe kerk te bouwen. Er kwam, in goede samenwerking met de gemeente Noordoostpolder, grond beschikbaar aan het Reestdal, waar op 27 mei 2008 de eerste steenlegging plaatsvond van het huidige kerkgebouw. Ruim een jaar later werd  op 2 september 2009 de openingsdienst gehouden. De consulent ds. A. Schot bediende het Woord uit 2 Kronieken 3:1 “En Sálomo begon het huis des HEEREN te bouwen te Jeruzalem, op den berg Moria, die zijn vader David gewezen was, in de plaats, die David toebereid had, op den dorsvloer van Ornan, de Jebusiet”

De Gereformeerde Gemeente van Emmeloord is op 2 april 1958 gesticht en bestaat uit ongeveer 650 (doop-)leden. In het verleden is de gemeente gediend door de predikanten H. van Kooten (1968-1973), Th. van Stuijvenberg (1982-1985) en B. Reinders (1986-1993). Onze gemeente behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Er zijn in ons land ongeveer 150 gemeenten van dit kerkverband, met in totaal bijna 108.000 leden.

Sinds 2014 is dominee P.G. Heijkamp aan onze gemeente verbonden.  Hij gaat voor in de diensten die op zondag om 9.30 uur en 16.00 uur worden gehouden. Ongeveer één zondag per maand wordt de dienst geleid door een ouderling. U bent van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen. Hoe een kerkdienst verloopt kunt u hier vinden

In onze gemeente vinden naast de kerkdiensten allerlei activiteiten plaats. Zo is er een kinderclub, zijn er jeugdverenigingen, zijn er verschillende koren en diverse verenigingen voor volwassenen. Op de verenigingsavonden wordt aan Bijbelstudie gedaan en zijn er ontspannende activiteiten. Onder het tabblad ‘Verenigingen’ treft u hierover meer informatie aan.