Heilige Doop

Regelmatig wordt in de gemeente het sacrament van de Heilige Doop bediend. Dit sacrament heeft tweeërlei betekenis:

  • voor degene die wordt gedoopt is het een onuitwisbaar teken van inlijving in de Christelijke kerk, tot onderscheiding van de kinderen der ongelovigen.
  • voor Gods kinderen dient het tot verzekering dat hun zonden zijn afgewassen door het bloed en de Geest van Christus;

Voor de doopbediening dienen de doopouders doopaangifte te doen, waarbij dan tevens zal worden gewezen op de grote verantwoordelijkheid die de ouders met hun jawoord op zich zullen nemen.

Het tijdstip van doopaangifte, wordt vooraf vanaf de kansel bekend gemaakt. Voor de bediening van het sacrament wordt het klassieke formulier voor de bediening van de Heilige Doop gelezen.

Een uitgebreid protocol met tips en aanwijzingen over wat er allemaal geregeld moet worden en het verloop van de plechtigheid is per mail verkrijgbaar via de scriba.

Als herinnering aan de doop ontvangen de doopouders een doopkaart.

Het formulier dat wordt gelezen bij de Heilige Doop vindt u hier.