Jedid Jah (-12)

De -12-club komt ongeveer 1 keer per maand bij elkaar op vrijdagavond van 19:00 uur tot 20:30 uur in één van de zalen van de kerk. De club is bedoeld voor kinderen van de basisschool. Met elkaar hopen wij na te denken over een gedeelte uit de Bijbel. Ook is er tijd voor ontspanning. Wat die ontspanning inhoudt, verschilt per avond.

De naam van onze club is 'Jedid-Jah'. Deze naam vinden wij ook in 2 Samuel 12 vers 25. Als Salomo groot genoeg is, stuurt David zijn zoon naar de profeet Nathan, zodat Salomo over de Heere kan leren. Jedid-Jah betekent 'beminde van de Heere' of 'lieveling van de Heere'.

In Ons Eigen Blad en onder het kopje 'nieuws' op deze site worden de clubavonden aangekondigd. Daar staat aangegeven waarover de avond gaat.

Het thema voor het seizoen 2023-2024 is: "Aan tafel". In deze kompasserie denken we na over maaltijden in de Bijbel. 
Aan tafel voor de maaltijd is in de Bijbel meer dan eten en drinken tot ons nemen. De Bijbelse maaltijd leert ons iets over samenzijn, ontmoeting, uittocht, Avondmaal, rein en onrein, rijk en arm, gastvrijheid en toekomst. Maaltijden in de Bijbel hebben alles te maken met een manier om je leven te delen. We hebben voedsel nodig om van te leven, maar aan tafel ontmoeten mensen elkaar en hebben ze gemeenschap.
Dit aan de hand van de Kompas werkboekjes die uitgegeven worden door de Jeugdbond (JBGG).

Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8? Van harte welkom op de -12-club!

functie naam
Voorzitter mw P.F de Wolf-Simonse 
Penningmeester dhr. A.Peters
Secretaresse mw. W. Hoogendoorn-Verhoeks


Vragen? Neem contact met ons op via jedid-jah@gergememmeloord.nl

Leidinggevenden:

-10 +10
juf Peters-Hanse  juf de Wolf-Simonse
juf de Vries-Bos  juf Hoogendoorn-Verhoeks
juf Wierda-de Waard  meester Moens
juf van As-v.d. Spek  meester Peters
juf Wassink-v.d. Wekken juf Wassink-Kramer