Gereformeerde Gemeente Emmeloord
contact | sitemap
Kerk Activiteiten Kerkbouw

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is in het leven geroepen om geld in te zamelen voor de nieuwe kerk. De activiteitencommissie bestaat uit 6 gemeenteleden: Jan van Giessen, Lieske Moens, Fokke en Jacqueline Post, Hans Wisse en Joan Zandijk.

De commissie organiseert acties en zamelt daarmee geld in. Sommige acties zijn inmiddels terugkerende acties geworden, zoals de fietstocht op Hemelvaartsdag.

De commissie geeft 4 keer per jaar ‘Actienieuws’ uit. In deze krant worden acties aangekondigd en staan verslagen en foto’s van acties die zijn geweest.

De commissie merkt dat de acties ook samenbindend werken voor onze gemeente. Dit is dan ook mede een doel geworden van de commissie.

Het IBAN nummer is: NL78 RABO 0115 8724 26 t.n.v. Actiefonds kerkbouw Geref. Gemeente

Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar: activiteitencommissie@gergememmeloord.nl

 

Klussencentrale

Het gaat niet om grote verbouwingen of complete tuinaanleg. Het tarief zal in onderling overleg worden vastgesteld. Hebt u nog kleine klusjes te doen in en/of om het huis? Neem contact met ons op!

 

 

Nieuws

Op dit moment is er geen (actueel) nieuws.