Gereformeerde Gemeente Emmeloord
contact | sitemap
Kerk Activiteiten Kerkbouw

Tweede glas in loodraam

Tweede glas in loodraam geplaatst

Op woensdag 22 december is door ‘Leenders Glas in Lood’ uit Nijmegen het tweede glas in loodraam in het kerkgebouw geplaatst.

Dat was overigens een hele klus! Eerst werd de stelling opgebouwd, die overigens maar net tussen de beide muren paste. Vervolgens werd per raam eerst het oude glas verwijderd en werd direct na het verwijderen het 130 kilo wegende glas in lood gedeelte geplaatst. En dat uiteraard drie keer. Hierbij moest voorzichtig te werk worden gegaan om de zaak heel te houden en geen beschadigingen aan te brengen. U zult begrijpen, dat het bovenste raam de meeste zweetdruppels kostte.

De klus nam nagenoeg de gehele dag in beslag, maar het resultaat is er dan ook naar.
De symmetrie aan het kerkgebouw is met het plaatsen van dit raam compleet. Het gebouw vroeg als het ware zowel van binnen als van buiten om een tweede raam.

Het eerste raam laat de beeltenis zien die de geschiedenis van Abrahams offer op de berg Moria weergeeft. In het tweede raam komen diverse aspecten van het eerste terug. Dit raam geeft de beeltenis weer van het volmaakte offer van Christus op de Moria. Te zien zijn: de engel (gelijk aan die van het eerste raam) wijzende op het geopende graf, de doornenkroon als detail, de tempel op de Moria of het Nieuwe Jeruzalem, de brede en de smalle weg en dat geheel in een setting gelijk aan het eerste raam.

De geschiedenis van de Moria en de diepere betekenis daarvan is hiermee compleet gemaakt evenals de harmonie in het kerkgebouw zowel van binnen als van buiten.

 

Verslag bezoek vrijdag 29 oktober 2010

Op vrijdag 29 oktober zijn Alex Verbruggen en Piet Louwerse weer naar Nijmegen geweest om de vorderingen van de constructie van het tweede glas in loodraam te bekijken. Ditmaal werden zij vergezeld door de maker van het ontwerp, Hanneke Louwerse.

Bij Leenders Glas in lood werden wij hartelijk ontvangen. Er wordt daar hard gewerkt aan deze bijzonder arbeidsintensieve opdracht.
De heer en mevrouw Leenders, die beiden nagenoeg al het werk aan het raam zelf uitvoeren, zijn bijzonder enthousiast en gedreven. Je kunt aan alles merken dat zij het een uitdaging vinden om van dit raam een waar kunstwerk te maken.
Vooral de symmetrie met het door hun zelf gerestaureerde bestaande raam, wat betreft afbeelding en kleurstelling, geeft aan deze gedrevenheid een extra dimensie.

Mevr. Leenders is een vakvrouw bij uitstek in het ‘brandschilderen’ van al die kleine en grotere stukjes glas, puur handwerk zoals je op enkele foto’s kunt zien. Eerst worden de zwarte lijnen (van bijvoorbeeld vingers van de engel) erop geschilderd, dit wordt dan in de oven erin gebrand. Vervolgens wordt er een zwarte laag op aangebracht. Op de lichtbak wordt elk stukje minutieus met de hand en de vingers afgekrast zodat de figuren tevoorschijn komen. Vervolgens gaat dat weer een keer de oven in.
Duidelijk is op één van de foto’s het hoofd van de engel te zien, die naar het geopende graf zal wijzen. Op het eerste raam heeft deze een rood gewaad, op het tweede raam is het gewaad meer wit van kleur. (Matth. 28:3)

Vervolgens komen de glasplaatjes bij dhr. Leenders op werkbank, die deze stuk voor stuk weer in lood verpakt en op elkaar laat aansluiten. Een ontstellend priegelwerk wat op de millimeter nauwkeurig moet gebeuren om aan het eind precies goed uit te komen. Op het moment van ons bezoek was hij juist bezig met het moeilijkste en meest bewerkelijke stuk van heel het raam nl. de ‘doornenkroon’ In totaal moeten zo ongeveer 500 stukken en stukjes in lood worden gelegd.

Voordat de gemeente vanuit de kerkbanken het tweede glas in lood raam kan bewonderen, zullen er nog vele uren door Leenders en zijn team aan gewerkt moeten worden, maar het resultaat zal er naar zijn! Wij krijgen een uniek tweede glas in lood raam, een stuk puur vakwerk!

De planning van oplevering is nog steeds 'rond Kerst 2010'.

 

Verslag bezoek dinsdag 6 juli 2010

Alex Verbruggen en Piet Louwerse zijn onlangs bij Leenders Glas in Lood te Nijmegen geweest en hebben het ontwerp van het tweede glas in lood raam beoordeeld.

Wij hebben nog een paar wijzigingen aangebracht in met name de vorm van het 'geopende graf' en de 'kleur' van de afgebeelde engel.
De ontwerpers hebben inmiddels de schets van Hanneke Louwerse-Verboom op schaal gemaakt en de kleuren genummerd aangegeven.
Hiervan is ook een 1 op 1 schets (zonder kleur)gemaakt op ware grote.

Nog voor de vakantieperiode zal Leenders het glas op kleur bestellen en in voorraad nemen. Na de vakantie gaat hij dan beginnen met het snijden van het glas.

Wij hopen t.z.t nog wel een keer polshoogte te gaan nemen en hopen u via de nieuwssite van de vorderingen op de hoogte te houden.

 

Ontwerp tweede glas in loodraam

Op onze oproep in de kerkbode om ideeën aan te dragen voor een ontwerp voor het tweede glas- in- loodraam hebben totaal 18 mensen gereageerd. Hartelijk dank daarvoor.

De kerkenraad heeft besloten om een gedetailleerde schets van Hanneke Verboom verder te laten uitwerken. Deze tekening bevat overigens ook elementen die door anderen zijn genoemd, en vormt een harmonieus geheel met het reeds bestaande raam.

In het ontwerp komen diverse aspecten van het bestaande raam terug en wijst in zijn geheel op het volmaakte offer van Christus op de Moria.

Te zien zijn: De engel (gelijk aan die van het eerste raam) wijzende op het geopende graf, de doornenkroon als detail, de tempel op de Moria of het Nieuwe Jeruzalem, de brede en de smalle weg, en de (zonne)stralen als in het eerste raam. 

De restaurateur van het eerste raam heeft inmiddels opdracht gekregen om de schets verder uit te werken.