Gereformeerde Gemeente Emmeloord
contact | sitemap
Kerk Activiteiten Kerkbouw

Publicatiebeleid kerkbode / publicatiebord

Voor het gebruik van het publicatiebord, het neerleggen van documentatie op de tafel in de hal, en het doen van mededelingen in de kerkbode gelden de volgende richtlijnen:

  1. De kerkbode is primair voor aankondigingen van kerkelijke activiteiten in het kerkgebouw en het doen van mededelingen betreffende de gemeente. Het publicatiebord is eveneens bedoeld voor het aankondigen van kerkelijke activiteiten plus het doen van familieberichten van eigen leden in de vorm van trouwkaarten en geboortekaartjes. 
  2. Betreffende verzoeken van buiten de gemeente is het niet toegestaan posters op te hangen op het publicatiebord.
  3. Betreffende verzoeken van stichtingen, andere kerken etc. om documentatie in de hal te mogen neerleggen of mededelingen in de kerkbode te mogen opnemen wordt de lijst die DMZ hanteert als filter gebruikt voor het verlenen van medewerking.
  4. Bij grensgevallen beslist de kerkenraad.