Gereformeerde Gemeente Emmeloord
contact | sitemap
Kerk Activiteiten Kerkbouw

Kinderoppasdienst

Voor kinderen tot 4 jaar is er tijdens de morgendienst oppas in de crèche zaal. Tijdens de middagdienst is er ook oppas voor kinderen tot 6 jaar. De oppas is in principe bedoeld voor kinderen van wie beide ouders naar de kerk gaan. De moeders van de kinderen passen bij toerbeurt op en worden geassisteerd door meisjes uit de gemeente. De namen van degenen die aan de beurt zijn om op de kinderen te passen worden vermeld in de kerkbode Ons Eigen Blad.
Voor inlichtingen en opgave kunt u contact opnemen met mevr. G. Nijmeijer- de Borst, tel: 0527-240987.
e-mail: oppas@gergememmeloord.nl