Gereformeerde Gemeente Emmeloord
contact | sitemap
Kerk Activiteiten Kerkbouw

Sacrament Heilig Avondmaal

De Heere Jezus heeft het Heilig Avondmaal ingesteld in de nacht waarin Hij is verraden. Tijdens het laatste Pascha heeft Hij bevolen dat Zijn kinderen tot versterking van het geloof van het gebroken brood zouden eten en van de drinkbeker drinken tot Zijn gedachtenis. Deze Avondmaalsviering vindt enkele malen per jaar plaats.
Op de zondag die aan de bediening voorafgaat, wordt er in de morgen- of avonddienst een voorbereidingspreek gehouden tot zelfbeproeving. Deze zelfbeproeving geldt alle leden. Ook mag dit zelfonderzoek niet beperkt blijven tot de voorbereidingspreek.

Hoewel het gehele leven één zelfbeproeving dient te zijn, neemt de week van voorbereiding hierbij toch wel een bijzondere plaats in. Tijdens de voorbereidingsdienst wordt het eerste gedeelte van het formulier dat betrekking heeft op de zelfbeproeving gelezen. In de avonddienst van de avondmaalszondag vindt de nabetrachting op het Heilig Avondmaal plaats.