Gereformeerde Gemeente Emmeloord
contact | sitemap
Kerk Activiteiten Kerkbouw
 

 

Stichting Kom over en help

We weten ons geroepen om te dienen en gunnen elk kind een hoopvolle toekomst. Daarom ondersteunen wij kwetsbare kinderen en gezinnen. Onze ondersteuning is divers. We geven persoonlijke hulp aan kinderen, zodat zij in een veilige omgeving kunnen opgroeien en goed kunnen meedoen in het onderwijs. Verder bieden wij tijdelijke ondersteuning in dagelijkse levensbehoeften, geven we begeleiding bij het opzetten van kleine ondernemingen en proberen we het beleid van overheden positief te beïnvloeden.

We werken in Albanië, Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan.  

We bieden ondersteuning met verschillende programma's.  

Veilige leefomgeving  
Kinderen die in een moeilijke thuissituatie leven, krijgen persoonlijke hulp, bijvoorbeeld in pleeggezinnen, zodat zij in een veilige omgeving kunnen opgroeien.

Toegang tot onderwijs. 
Wij zorgen ervoor dat kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen kunnen meedoen, zowel op school als bij buitenschoolse activiteiten. Vooral met het laatste willen we de ontwikkeling van het kind postief stimuleren en zorgen dat het aansluiting houdt met het regulier onderwijs.

Werk en inkomen. 
Jongeren worden voorbereid op een baan en leren hiervoor vaardigheden aan. Ook bieden wij ondersteuning bij het opzetten en ontwikkelen van kleine ondernemingen.

Dagelijkse levensbehoeften. 
De armste en kwetsbaarste families worden geholpen met een speciaal vangnet. Ze krijgen daarbij tijdelijke ondersteuning in de dagelijkse behoeften, zoals voedsel, huishoudelijke benodigdheden, medische zorg, geld en kleding.

Maatschappijopbouw. 
We werken samen met onze partners aan een maatschappij die oog heeft voor kwetsbare mensen en verantwoordelijkheid neemt in de zorg voor hen. 

Beleidsbeïnvloeding.  
Samen met onze partners lobbyen we bij overheden om beter beleid te maken en dit ook te implementeren. Daarnaast versterken en trainen we overheidsinstanties, zodat zij opkomen voor de positie en de rechten van het kwetsbare kind.

Op onze projectpagina kunt u per doelstelling de verschillende projecten zien.

Voor meer informatie: www.komoverenhelp.nl