Gereformeerde Gemeente Emmeloord
contact | sitemap
Kerk Activiteiten Kerkbouw
 

 

Stichting Kom over en help

De stichting Kom over en help bied hulp aan arme gezinnen, kindertehuizen, straatkinderen en evangelisatiekampen, winterhulp, gaarkeukens, materiële hulp(transporten), noodhulp, kerkbouw, ondersteuning voorgangers en evangelisten, lectuurprojecten, toerustingconferenties, alfabetisering, basisonderwijs, vakopleidingen, voorlichting gericht op preventie van ziekte en verslaving, en werkgelegenheid. Ze richt zich vooral op de kinderen en kansarmen.
De stichting is werkzaam in: Albanië, Armenië, Bulgarije, Georgië, Moldavië, Roemenië, Servië en Wit-Rusland.
Voor meer informatie: www.komoverenhelp.nl
  

Missie:

De stichting heeft haar werkzaamheden samengevat in een duidelijk en herkenbaar motto:

"Geroepen om te dienen" Met deze woorden wordt duidelijk gemaakt dat we als Christenen worden geroepen om ons dienstbaar op te stellen voor onze medemens. Allereerst betekend het dat ons werk gebed vereist. We willen de nood in Armenië in het bijzonder bij u onder de aandacht brengen. Estreme koude, honger, geen medische verzorging en verloedering in een land dat zo ver van ons verwijderd is, maar zo dicht bij als we horen spreken over Gods grote daden. Kunnen we dit jaar ook op u rekenen? 

Comité Noordoostpolder:

Al vele jaren is binnen de gemeente Noordoostpolder dit comité actief om het werk van de st. Kom over en help te steunen.

Sinds 2010 ondersteunen we de armste gezinnen in Armenië. De gezinnen worden voor korte of langere tijd geholpen om uit een isolement te komen en de armoede spiraal te doorbreken. Opbrengst boven het jaarlijkse bedrag van 2400,- euro wordt gebruikt voor plaatselijke gaarkeukens in Jerevan. Tot nu toe hebben we ons jaarlijks projectbedrag ruimschoots weten te behalen en zelfs ver daarboven. Van harte dank !

Kledingdepo

Er is ook een depo waar u uw kleding kan brengen, die dan weer hergebruikt kan worden in Oost-Europa.