Gereformeerde Gemeente Emmeloord
contact | sitemap
Kerk Activiteiten Kerkbouw

Ora et Labora

Vergadert elke twee weken op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur. Deze vereniging is bestemd voor vrouwelijke leden van de gemeente.

Doelstelling

 • Bezig zijn rondom Gods Woord.
 • Creatief bezig zijn, met als doel het organiseren van een verkoping t.b.v. kerk, school, zending etc. 
 • Bevorderen van onderlinge contacten.
 • Bezoeken van bejaarden en langdurig zieken.

Samenstelling bestuur

 • Presidente                                                          2e Presidente:
  • Mevr. P.F. de Wolf-Simonse                           *   Mevr. J.A. Verbruggen-Grisnich
 • Secretaresse                                                      Alg. adjunct
  • Mevr. H.G. Verbruggen-Ebbers                      *   Mevr. F. van der Veen-Bonhof 
 • Penningmeesteresse
  • Mevr. H.M. van der Knijff-Stroop

e-mail: secr.oraetlabora@gergememmeloord.nl