Gereformeerde Gemeente Emmeloord
contact | sitemap
Kerk Activiteiten Kerkbouw

+21 vereniging

De +21 vereniging vergadert elke drie weken op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. De vereniging is bestemd voor vrouwelijke en mannelijke leden van de gemeente in de leeftijdscategorie van 21 tot en met 35 jaar (en natuurlijk zijn ook andere belangstellenden in de leeftijdsgroep van harte welkom).

We proberen de avonden zo afwisselend mogelijk in te vullen. Dit houdt in dat we inleidingen hebben, maar ook avonden waarbij bijvoorbeeld een spel of discussie het grootste deel van de avond vult.

Doelstellingen

 • Bezig zijn rondom Gods Woord.
 • Bezig zijn met maatschappelijke onderwerpen in het licht van Gods Woord.
 • Bevorderen van onderlinge contacten.

Jaarthema 2016-2017

Dit seizoen hebben we als bestuur gekozen voor het thema 'de psalmen'. Het thema kan als hulpmiddel worden gebruikt voor het bedenken van een onderwerp. Wanneer je een ander onderwerp in gedachten hebt is dat natuurlijk goed! Je mag je eigen invulling geven aan de avond wanneer je deze verzorgt. 

Samenstelling bestuur

 • Voorzitter
  • Thomas Evers
 • Penningmeester
  • Theo van As
 • Secretaresse
  • Heleen van Hartingsveldt.

Contact

Wil je contact opnemen met het bestuur van de +21 vereniging? Dit kan via ons e-mailadres: plus21@gergememmeloord.nl.