Gereformeerde Gemeente Emmeloord
contact | sitemap
Kerk Activiteiten Kerkbouw

+21 vereniging

De +21 vereniging vergadert elke drie weken op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. De vereniging is bestemd voor vrouwelijke en mannelijke leden van de gemeente in de leeftijdscategorie van 21 tot en met 35 jaar (en natuurlijk zijn ook andere belangstellenden in de leeftijdsgroep van harte welkom).

We proberen de avonden zo afwisselend mogelijk in te vullen. Dit houdt in dat we inleidingen hebben, maar ook avonden waarbij bijvoorbeeld een spel of discussie het grootste deel van de avond vult.

Doelstellingen

 • Bezig zijn rondom Gods Woord.
 • Bezig zijn met maatschappelijke onderwerpen in het licht van Gods Woord.
 • Bevorderen van onderlinge contacten.

Jaarthema 2018-2019

Dit seizoen hebben we er als bestuur voor gekozen om geen vast thema te kiezen. De leden mogen zelf een onderwerp aandragen en de avond naar eigen idee invullen.

Samenstelling bestuur

 • Voorzitter
  • Thomas Evers
 • Penningmeester
  • Hilbert Jan Bijman
 • Secretaresse
  • Heleen van Hartingsveldt.

Contact

Wil je contact opnemen met het bestuur van de +21 vereniging? Dit kan via ons e-mailadres: plus21@gergememmeloord.nl.