Gereformeerde Gemeente Emmeloord
contact | sitemap
Kerk Activiteiten Kerkbouw

Evangelisatiecommissie

Doel van evangelisatie is het Woord van God verspreiden onder hen, die nog nooit van de Bijbel gehoord hebben of er van vervreemd zijn.

Activiteiten

 • Elke woensdag wordt in buurthuis Revelsant kinderclub gehouden.
 • Een club voor tieners komt regelmatig samen in het buurthuis Revelsant. 
 • Voor de mensen In het AZC luttelgeest worden activiteiten georganiseerd.
 • Er wordt gewerkt onder volwassenen middels een schriftelijke bijbelcursus
 • Met hulp van gemeenteleden worden er folders verspreid (o.a. met Kerst en Pasen)

Samenstelling bestuur

 • Voorzitter : Dhr.  M.L. Louwerse
 • Algemeen bestuurslid: Dhr. A. van der Knijff
 • Secretariaat: Mevr. M.J. Bijman- van Hartingsveldt.
 • Penningmeester: Dhr. M.L. Louwerse

Contactpersoon kinderevangelisatie werk

 • Mevr. H.J. Vader- Slingerland.

Contactpersoon tienerevangelisatie

 • Mevr. M.J. Bom- Lambregtse

Contactpersoon Kerk& Vluchteling:

 • Dhr. P.W. Vader

 Contactpersoon kinderclub AZC

 • Mw. L.A. Kerpel 

Contactpersoon AZC vrouwenochtenden:

 • Mevr. M.C. Lambregtse- van Keulen

Contactpersoon  Vakantiebijbelweek:

 • Mevr. A. Hollander- Slingerland

Contactpersoon Zendingscommissie:

 • Dhr. A.G. Verbruggen  

e-mail: evangelisatiecommissie@gergememmeloord.nl 

Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0156 2795 84