Gereformeerde Gemeente Emmeloord
contact | sitemap
Kerk Activiteiten Kerkbouw

Zendingscommissie

‘Predik het evangelie aan alle creaturen’, is een opdracht voor de Kerk die ook vandaag voluit actueel is. Juist in een tijd waarin de mens God de rug toekeert, dient het evangelie op alle mogelijke wijzen te worden verbreid door prediking, zending en evangelisatie. Hierin mogen we allen een taak hebben. Wij denken hierbij met name aan het gebed, dat voor het zendingswerk en evangelisatiewerk zo dringend nodig is, alsook de financiële bijdragen die onmisbaar zijn. En al lijkt het werk van zending en evangelisatie vaak een ploegen op rotsen, de handvol koren (Psalm 72), gezaaid op de meest onvruchtbare plaatsen zoals de toppen van bergen, zal naar Zijn belofte veel vrucht dragen.

Zendingscommissie
De zendingscommissie heeft ten doel de belangen van de zending van de Gereformeerde Gemeenten, binnen de eigen gemeente te behartigen.

Activiteiten

 • In het najaar wordt een rondgang door de gemeente gemaakt om de zendingskalender aan te bieden en tevens wordt een jaarlijkse gift gevraagd
 • In het voorjaar rond moederdag wordt een verkoping van perkplanten georganiseerd
 • Het beleggen van 1 zendingsavond per jaar, waarin een spreker wordt uitgenodigd en eventueel dia’s worden vertoond.

 Samenstelling bestuur

 • Voorzitter
  • A.G. Verbruggen
 • Secretaris
  • vacature
 • Penningmeester
  • A. Dekker

Bankrekeningnummer NL42 RABO 0346 5342 24.