Gereformeerde Gemeente Emmeloord
contact | sitemap
Kerk Activiteiten Kerkbouw

Kerkdiensten thuis

Kerktelefoon
Voor langdurig zieken en bejaarden die niet meer in staat zijn om naar de kerk te gaan, bestaat de mogelijkheid een aansluiting op de kerktelefoon te krijgen. Zij kunnen dan alle diensten via de kerktelefoon (een zgn. Lukas kastje) volgen.

De diensten worden ook via internet direct uitgezonden. Leden van de gemeente krijgen persoonlijk een inlogcode en wachtwoord om mee te luisteren via www.kerkomroep.nl Via het aanklikken van de provincie kiest u voor Emmeloord Gereformeerde Gemeente en vult de verkregen inloggegevens in.
Het meeluisteren via internet wordt bij de kerk (onze gemeente in dit geval) in rekening gebracht. Uw bijdrage in de kosten wordt door ons op prijs gesteld. Het bankrekeningnummer van de kerk is: NL04 RABO 0346 5264 69.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met diaken P. Louwerse. scriba@gergememmeloord.nl

Kerkdiensten op CD
Onze kerkdiensten worden digitaal opgenomen en zijn op CD beschikbaar. De CD's zijn te bestellen en af te halen bij: E. Wolthuizen, Aletta Jacobshage 6, 8302 ZZ Emmeloord en kosten € 3,00 per CD. U kunt bestellen per e-mail: bartwolthuizen@hotmail.com  of telefoon: 0527-240790.