Gereformeerde Gemeente Emmeloord
contact | sitemap
Kerk Activiteiten Kerkbouw

Trouwen

Een aanstaand echtpaar neemt vóór de definitieve vaststelling van de huwelijksdatum contact op met de predikant, de scriba en met de koster om datum en tijd van de kerkelijke huwelijksbevestiging te regelen. Een trouwkaart graag zenden aan de predikant, aan de scriba en aan de koster o.a. ten behoeve van het archief en het publicatiebord.
Een uitgebreid protocol met tips en aanwijzingen over wat er allemaal geregeld moet worden en het verloop van de plechtigheid is per mail verkrijgbaar via de scriba.