Gereformeerde Gemeente Emmeloord
contact | sitemap
Kerk Activiteiten Kerkbouw

Sacrament Heilige Doop

Regelmatig wordt in de gemeente het sacrament van de Heilige Doop bediend. Dit sacrament heeft tweeërlei betekenis:

  • voor Gods kinderen dient het tot verzekering dat hun zonden zijn afgewassen door het bloed en de Geest van Christus;
  • voor degene die wordt gedoopt is het een onuitwisbaar teken van inlijving in de Christelijke kerk, tot onderscheiding van de kinderen der ongelovigen.

Voor de doopbediening worden de doopouders in de gelegenheid gesteld om doopaangifte te doen, waarbij dan tevens zal worden gewezen op de grote verantwoordelijkheid die de ouders met hun jawoord op zich zullen nemen. Het tijdstip en de wijze van doopaangifte, worden vooraf vanaf de kansel bekend gemaakt.
Een uitgebreid protocol met tips en aanwijzingen over wat er allemaal geregeld moet worden en het verloop van de plechtigheid is per mail verkrijgbaar via de scriba.
Als herinnering aan de doop ontvangen de doopouders een doopkaart.