Gereformeerde Gemeente Emmeloord
contact | sitemap
Kerk Activiteiten Kerkbouw

Aanvraag voorbede, dankzegging of mededeling

Verzoeken om voorbede in droeve dagen van rouw of bij ziekenhuisopname/langdurige ziekte thuis en verzoeken om dankzegging in geval van geboorte, jubilea, ontslag uit het ziekenhuis kunnen worden ingediend bij de scriba via telefoonnummer 0527-614766 of via de mail : scriba@gergememmeloord.nl

Ook verzoeken om mededelingen te doen vanaf de kansel dienen tijdig te worden overlegd met de scriba, maar uiterlijk zaterdagavond 19.00 uur.