Gereformeerde Gemeente Emmeloord
contact | sitemap
Kerk Activiteiten Kerkbouw

Kerkenraadsvergaderingen

De kerkenraadsvergaderingen worden als regel gehouden de eerste maandagavond van de maand. Degenen die de vergaderingen wensen te bezoeken, dienen vooraf tijdig contact op te nemen met de voorzitter en/of scriba.