Gereformeerde Gemeente Emmeloord
contact | sitemap
Kerk Activiteiten Kerkbouw

Wijkindeling

De gemeente is in 5 wijken ingedeeld. Per wijk zijn een wijkouderling en een wijkdiaken aangewezen. De wijkouderling verleent, indien nodig met de wijkdiaken, pastorale zorg in de gezinnen en bij de alleenstaanden in zijn wijk. De huisbezoeken zijn niet gekoppeld aan de wijkouderling en wijkdiaken. Er kunnen dus ook andere kerkenraadsleden op huisbezoek komen. Bij elk adres van leden in de gemeentegids staat een wijknummer vermeld. Aan de hand daarvan kunt u bij elk adres zien wie de wijkouderling en wijkdiaken zijn.
 
Wijk 1: Ouderling van de Veen en Diaken Bom
Wijk 2: Ouderling Mol en Diaken Mensink
Wijk 3: Ouderling Klomp en Diaken Jaco Simonse
Wijk 4: Ouderling Otte en Diaken Louwerse
Wijk 5: Ouderling Jaap Simonse en Diaken van Hartingsveldt  
Wijk 6: Ouderling Wassink en Diaken van Hartingsveldt

Ouderling Schultink is pastoraal werker. Hij bezoekt over alle wijken de ernstig zieken, doet ziekenhuisbezoeken en ondersteund daar waar nodig de predikant en de wijkouderlingen.